HODNOTY SA TAKMER ZDVOJNÁSOBILI

13. 06. 2024
Mesto Galanta pre svojich obyvateľov zaviedlo spoločný zber zeleného a kuchynského odpadu. Aj napriek jeho úspešnosti, čoho dôkazom sú stúpajúce hodnoty vyzbieraného odpadu sa objavuje opakovaný negatívny trend.