HĽADÁ SA RIADITEĽ

28. 11. 2019
Mesto Galanta vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času – Spektrum.