HASIČI VARUJÚ PRED POŽIARMI

14. 05. 2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.