GENIUS LOCI III

06. 11. 2015
Arttex – to nie je len klub textilných výtvarníkov, ale aj unikátna slovenská výtvarná technika. Umelci pracujú s ovčím rúnom a ich výtvorom sa hovorí aj gobelíny 21.storočia.