GALANTSKÝ ŠPORTOVEC ROKA

08. 01. 2019
Galanta hľadá športovca roka. Svoje návrhy na udelenie ocenení môže zaslať i široká verejnosť. Rozhodujúcim kritériom budú výsledky, ktoré dosiahli športovci v uplynulom roku.