GALANTSKÉ CINTORÍNY POČAS SVIATKOV

30. 10. 2023
Na všetkých, ktorí zostali už len v srdciach a spomienkach si budú počas sviatkov spomínať aj Galanťania. Radnica vyzýva k ekologickejšiemu prístupu v snahe zabrániť násobeniu tzv. večného odpadu.