GALANTA NA STARÝCH POHĽADNICIACH

29. 04. 2015
Galanta na starých pohľadniciach – tak by sa volala publikácia, ktorá by obsahovala pohľadnice zo starej Galanty. Zostavená by bola zo zbierky známeho domáceho historika, Juraja Pekaroviča. O tejto možnosti rokovala komisia kultúry, zatiaľ však o návrhu nie je rozhodnuté.