GALANTA BUDE OPÄŤ OSLOBODENÁ

03. 04. 2015
Od konca II. svetovej vojny uplynulo už 70 rokov. Celý svet si túto významnú udalosť pripomína rôznymi spomienkovými akciami. Jedenásteho apríla sa k oslavám pripojí aj Galanta. Pripravená je vojenská technika a ukážky bojov za oslobodenie mesta.