GALANTA BUDE OCEŇOVAŤ

11. 10. 2021
V Galante sa bude oceňovať. Rozhodli tak poslanci. Cenu mesta Galanta získajú tri významné osobnosti mesta.