FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE TALENTOVANÉ DETI

24. 01. 2024
Občianske združenie PRO Galanta prišlo s výzvou, ktorá podporí talentované deti v meste Galanta. Celkovo vyberie zo všetkých prihlášok 6 detí, ktorým pomôže pri rozvoji ich osobných úspechov. Kde je možné žiadať o finančný príspevok a aké sú podmienky?