EKOSEPAR GALANTA

03. 11. 2023
V priestoroch Mestského úradu v Galante sa uskutočnila posledná aktivita v rámci projektu Ekosepar. Zúčastnili sa jej dôchodcovia z denných centier a žiaci deviatych ročníkov miestnych základných škôl.