DVESTODVADSAŤROČNÍ NOHEJBALISTI

12. 10. 2020
Dokopy máju dvestodvadsať rokov a ako sami hovoria „nemajú problém nabiť mladších spoluhráčov“. Reč je o vytrvalých nohejbalistoch z Topoľnice. Trojica starších pánov totižto každoročne organizuje nohejbalový turnaj pre všetky vekové kategórie z celého Slovenska.