DUDVÁŽSKE ŠPORTOVÉ HRY

11. 06. 2018
Najlepší žiaci zo Sládkovičova a z okolitých obcí si merali sily v rôznych športových disciplínach. Športový areál základnej školy s materskou školou Karola Kuffnera sa zaplnil športovými nadšencami 3. ročníka obvodnej súťaže s názvom ,,Dudvážske športové hry´´.