DRUHÁ VLNA COVID-19 V ŠALI

08. 10. 2020
V súvislosti s druhou vlnou pandémie sa mesto Šaľa rozhodlo sprísniť opatrenia, nakoľko sa na Covid semafore ocitlo v červenej zóne. Aj napriek tejto situácii bude mesto pokračovať v realizácii svojich investičných projektov a to vďaka návratnej finančnej výpomoci od štátu.