DOŽINKY NA HAJMÁŠI

22. 08. 2023
Obnovovanie tradície na Hajmáši pokračuje už po tretíkrát . Po poďakovaní prírode a Pánu Bohu za dobrú žatvu a hojnú úrodu nasledovali oslavy. Poďte sa s nami pozrieť na Dožinky.