DOŤAHUJÚ SA PRE LAVIČKY

17. 05. 2022
OZ Templars podalo projekt na podporu lavičiek osobností na Trnavský samosprávny kraj, odkiaľ dostalo zelenú na ich osadenie v malom parčíku pri Pamätníku SNP. S lavičkami osobností, ale chcú ísť do celého mesta a tu naráža kosa na kameň.