DOPRAVA V ŠALI POTREBUJE POMOC

01. 07. 2020
Na mestskom zastupiteľstve v Šali bol dopravným inžinierom Tiborom Schlosserom prezentovaný tzv. dopravný generel, ktorý poukazuje na súčasné problémy dopravy v meste a predpovedá jej stav na ďalšie roky. Pre mesto je momentálne prioritou začiatok výstavby severného obchvatu Šale.