BYTY NEVIDEL ANI VICEPRIMÁTOR

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa rozvírilo stojaté vody okolo výstavby nájomných bytov v Galante. Vedenie mesta nesúhlasí so závermi hlavného...

Otvoriť video

NÁJOMNÉ BYTY, ALEBO POPULIZMUS?

Ako sme spomínali na konci našej prvej reportáži, v Galante čaká na nájomné byty až 270 žiadateľov. V utorok dostal zelenú nový spôsob výstavby, ktorý...

Otvoriť video

UPRESŇUJÚ OBCHÁDZKOVÉ TRASY

Slovenská správa ciest predstavila predbežný plán obchádzkových trás v Seredi. Dôvodom je plánovaná uzávierka mosta. Merania ukázali, že je v žalostno...

Otvoriť video
26. 06. 2015
ZMENY V NEMOCNICI

Prinavrátiť galantskej nemocnici zašlý lesk a slávu si dala za cieľ spoločnosť Svet zdravia, patriac...

25. 06. 2015
ZLATÁ RYBKA

Riaditeľka domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa Štrkovec aj v tomto roku zorganizo...

Stránky