BYTY NEVIDEL ANI VICEPRIMÁTOR

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa rozvírilo stojaté vody okolo výstavby nájomných bytov v Galante. Vedenie mesta nesúhlasí so závermi hlavného...

Otvoriť video

NÁJOMNÉ BYTY, ALEBO POPULIZMUS?

Ako sme spomínali na konci našej prvej reportáži, v Galante čaká na nájomné byty až 270 žiadateľov. V utorok dostal zelenú nový spôsob výstavby, ktorý...

Otvoriť video

UPRESŇUJÚ OBCHÁDZKOVÉ TRASY

Slovenská správa ciest predstavila predbežný plán obchádzkových trás v Seredi. Dôvodom je plánovaná uzávierka mosta. Merania ukázali, že je v žalostno...

Otvoriť video
27. 07. 2015
KTO ZA TO MÔŽE?

Z miliónmi eur vyčlenenými na rekonštrukciu Neogotického kaštieľa sa mesto Galanta môže zrejme rozlú...

Stránky