DOLNÉ SALIBY BUDÚ ZELENŠIE

17. 08. 2021
Obec Dolné Saliby sa v letnom období zapojilo do ambiciózneho projektu, ktorým sa usilujú o zlepšenia prostredia, ale aj klímy v obci. Reč je vysádzaní stromov a budovaní akejsi botanickej záhrady.