DOHODA O SPOLUPRÁCI

12. 10. 2015
V St. Poltene sa uskutočnilo stretnutie za účelom podpísania zmluvy o spolupráci medzi Bratislavským, Trnavským krajom a Dolným Rakúskom. V pláne sú viaceré projekty a k dispozícií niekoľko miliónov eur na ich realizáciu.