DOHLIADAJÚ NA BEZPEČNOSŤ V MESTE

17. 02. 2023
K začiatku kalendárneho roka patrí aj podávanie informatívnej správy o činnosti mestskej polície . Aj v roku 2022 mestská polícia v Seredi dohliadala svojou rozsiahlou činnosťou na poriadok a bezpečnosť v meste.