DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA MÁ UŽ STO ROKOV

26. 07. 2022
Zemská hasičská jednota, ktorá je predchodkyňou dnešnej Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, vznikla pred sto rokmi. Požiare však už oddávna patrili medzi najväčšie nebezpečenstvá, a preto sa dobrovoľné hasičské spolky začali zakladať už v 18. storočí. Ani v Šali, v mestskej časti Veča, to nebolo inak.