DO ŠKOLY AJ CEZ PRÁZDNINY

11. 06. 2015
V Šali spustili pilotný projekt, v rámci ktorého môže verejnosť využívať školské športové areály.