DLHOPRSTÁ ZÁHRADNÍČKA

11. 10. 2018
Hliadka mestskej polície v Seredi bola vyslaná k mestskému úradu, kde prišlo k odcudzeniu cudzieho majetku.