DEŤOM OTVORILI NÁRUČ

06. 02. 2019
Zdravie dieťaťa je to jediné čo si želá každý jeden rodič. Za posledné roky v našom kraji stúpol počet detí s autizmom a vývinovými poruchami. Trnavský samosprávny kraj sa preto rozhodol vytvoriť špecializované zariadenie na pomoc takýmto deťom.