DEŇ POĽA PŠENICE A JAČMEŇA

03. 06. 2021
Na poliach medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom sa konal Deň poľa pšenice a jačmeňa 2021. Na prehliadke porastov sa hodnotil aj ich aktuálny stav a dá sa povedať, že v rámci pandémie išlo o prvé spoločné stretnutie poľnohospodárov a pestovateľov.