DAR PRE HASIČOV

11. 01. 2018
V stredu si riaditelia OR HaZZ prevzali v Trnave vysokotlakové kompresory.