ĎALŠIE SPOPLATŇOVANIE PARKOVANIA

16. 05. 2022
Mesto Galanta sa rozrastá, počet jeho obyvateľov tomu ale nezodpovedá. Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa opäť riešilo, či k prihláseniu sa na trvalý pobyt v meste použiť motiváciu alebo trest.