ĎALŠIA PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ NA ÚRADE

13. 05. 2015
Galantský úrad opäť hľadá pracovnú silu. Tentokrát na Oddelenie rozvoja mesta, na pozíciu referent pre investičnú výstavbu.