ĎAKUJEME VÁM

17. 10. 2019
Október je známy aj ako mesiac úcty k starším. Na svojich seniorov nezabúda ani samospráva v Seredi. Za ich celoživotnú prácu sa im každoročne snaží poďakovať aj prostredníctvom kultúrneho podujatia s názvom ,,Ďakujeme Vám“.