COVID-19 ZABRZDIL SEPAROVANIE

18. 01. 2021
Koncom minulého roka Galanta avizovala, že od 1. Januára začína so zberom kuchynského odpadu, ako to vyplýva z novely zákona. Hnedé kontajnery sa však na stojiskách smetných nádob stále neobjavili. Aj za týmto omeškaním stojí COVID-19.