COLNÍCKE CALL CENTRUM

21. 06. 2016
Finančná správa spustila 15.júna nové colnícke call centrum. Reaguje tak na otázky s ktorými sa na nich obracajú klienti po spustení elektronizácie colnej agendy.