Čo je vlastne operatívny leasing, časť 1.

14. 03. 2019
Relácia RTV Krea a LEASING EXPERT