CIELE SPOLUPRÁCE

13. 10. 2015
Spoločnej pracovná dohoda medzi Dolným Rakúskom a Bratislavským, či Trnavským samosprávnym krajom a mestom Bratislava sa uskutočnil v St. Pöltene.