“CHYTRÁ“ ULICA V GALANTE

12. 03. 2019
Hlavná ulica v Galante je srdcom mesta, ale i centrom hustej automobilovej dopravy. V minulosti sa objavili rôzne plány a vízie ako ju prebudovať na oddychovú zónu bez áut.