CHCÚ ZNÍŽIŤ ENERGETICKÚ NÁROČNOSŤ

20. 04. 2023
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Seredi poslanci rokovali o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok týkajúci sa inštalácie fotovoltických zdrojov na budovy Základnej školy Juraja Fándlyho a Materskej školy Ulice Komenského A.