CHCÚ ZMODERNIZOVAŤ PRIESTORY ŠKÔL

16. 10. 2023
V Galante sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jednou z tém bolo aj rokovanie o schválení spolufinancovania projektu, do ktorého sa zapájajú tri základné školy na území mesta.