CHCÚ ROZŠÍRIŤ KAPACITU ŠKOLY

19. 04. 2023
Uvoľnením bytov plánujú riešiť nedostatok priestorov určených na výchovno-vzdelávacie procesy. Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi sa na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva bude uchádzať o finančný príspevok v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.