CHCELI BY APELOVAŤ NA OBYVATEĽOV

30. 01. 2024
Zamestnanci mesta Galanta sa čoraz častejšie zaoberajú problematikou nesprávneho zbavovania sa odpadkov, čo má za následok znehodnocovanie ako smetných nádob tak i samotného odpadu. Z toho dôvodu by v tejto súvislosti chceli apelovať na občanov.