ČERVENÝ KRÍŽ OSLAVOVAL V ŠALI

13. 05. 2019
Sté výročie založenie Československého Červeného kríža si pripomenula i Šaľa. Nielen v tomto meste ale i v celom okrese môžeme nájsť tisícky dobrovoľníkov, ktorí neváhajú aj svojou kvapkou krvi pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.