CENTRUM PODPORY UČITEĽOV

17. 04. 2023
V Galante by malo vzniknúť regionálne centrum podpory učiteľov. Úlohou centra bude poskytnúť školám podporu prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností na regionálnej úrovni.