CELOMESTSKÝ KARNEVAL

29. 02. 2024
Už túto sobotu sa môžete stať čímkoľvek a kýmkoľvek. Mestské kultúrne stredisko v Galante organizuje Celomestský maškarný karneval dňa 2. Marca .