BURZA STREDNÝCH ŠKÔL V GALANTE

01. 12. 2017
V mestskom kultúrnom stredisku v Galante sa uskutočnil 1. ročník Burzy stredných škôl. Cieľom podujatia bolo predstaviť galantské stredné školy a inšpirovať žiakov deviatych ročníkov pred dôležitým rozhodovaním o budúcom štúdiu.