BURZA STREDNÝCH ŠKÔL

06. 11. 2015
Cieľom burzy je poskytnúť rodičom, ale hlavne žiakom informácie o možnostiach štúdia na stredných školách.