BUDÚCI TÝŽDEŇ BUDE HORÚCI

19. 11. 2015
V našom regióne sa budúci týždeň bude niesť v duchu politických rokovaní a diskusií s verejnosťou.