BODOVANIE INVESTICIÍ

18. 11. 2015
Poslanci MsZ v Seredi každoročne rozhodujú o prioritných investíciách na nasledujúci kalendárny rok tak, že ich obodujú. Výsledok ich hodnotenia bol zverejnený aj na novembrovom rokovaní.