BLÍŽI SA FESTIVAL ZDRAVIA

05. 06. 2023
Areál Saleziánskeho parku v Hodoch sa čoskoro zaplní ľuďmi, ktorí si budú chcieť vychutnať príjemnú atmosféru spojenú s bohatým hudobno-vzdelávacím programom. Reč je o druhom ročníku festivalu zdravia s názvom Tu a Teraz.