BILANCUJÚ SEPAROVANIE KUCHYNSKÉHO ODPADU

18. 08. 2021
Pilotné projekty zamerané na separovanie kuchynského odpadu už fungujú niekoľko mesiacov. Pozreli sme sa na to, do akej miery je plnenie hnedých nádob za atraktívne pre obyvateľov Šale a Serede, a aké množstvá sa od začiatku prebiehajúceho kalendárneho roka už podarilo vyseparovať.