BEZPLATNÝ PROGRAM PRE DETI

24. 02. 2023
Ich zámerom je motivovať deti k športovaniu a zlepšovať ich fyzický a zdravotný stav. FBK Galanta United v spolupráci s občianskym združením Footballandia zrealizovali projekt s názvom Zahrajme si florbal v škole.